Regionrådet for Tromsøregionen fikk halvparten så mye i støtte som regionrådene i Sør-Troms og Midt-Troms

Regionrådet klager nå til fylkeskommunen.

GA BARE HALVPARTEN: Fylkeskommunen ville ikke gi mer enn 250.000 kroner i støtte til rullering av kystsoneplanen for Tromsø-regionen. 

Eksklusiv

Kystsoneplanen for Tromsøregionen – som omfatter Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Balsfjord og Målselv – ble vedtatt i 2015.