Frp og Nei til bompenger ville fjerne sykkelvei og ett kjørefelt fra nye Stakkevollveien, men ble nedstemt

Tirsdag vedtok Kommune- og byutviklingsutvalget den nye reguleringsplanen for Stakkevollveien. Nå sendes planen videre til kommunestyret.

STEMT NED: Martine Tennvoll (Frp) og Tor Egil Sandnes (Nei til bompenger) overbeviste ingen om å skalere ned veiprosjektet på Stakkevollveien.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

I 2015 ble en reguleringsplan for oppussing av Stakkevollveien stoppet av fylkesmannen. Nå er det utformet en ny plan hvor det settes av 19,5 meter til veiformål. Det er bredt nok til å bygge firefeltsvei som inkluderer to kollektivfelt. I tillegg blir det plass til gang- og sykkelvei.