Frykter at tunnelforbud for vogntog gir flere trafikkuhell: – Vi regner med en økning

Politiet tror rushtidsforbudet vil gi flere utrykninger til uhell i Tverrforbindelsen, men brannsjefen peker på store konsekvenser ved potensielle ulykker i tunnelene.

BRATT OG GLATT: Rushtidforbud i tunnelen kan gi flere vogntog problemer i mer krevende steder i Tromsø-trafikken, ifølge politiet. Her ser vi et vogntok avbildet i Langnesbakken ved en tidligere anledning.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Forrige uke startet forbudet mot tungtrafikk i Tromsø-tunnelene. Kjøreforbudet gjelder i rushtrafikken mellom klokka 07.00 og 09.00 på morgenen, og mellom 15.00 og 18.00 – for alle vogntog over 12 meters lengde, bortsett fra bussene.