Flere titalls butikkansatte i Tromsø reddet av konsernoppkjøp

Gikk en usikker framtid i møte. Nå kan de ansatte i G-Sport i Storgata og G-Max på Jekta puste lettet ut.

LETTET: Varehussjef Roy Rakkenes ved G-Max på Jekta er lettet over at butikken inntil videre er skjermet av konsernets konkurs, og nå oppkjøp.   Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

3. februar ble det klart at selskapet som står bak G-sport, G-max og Intersport så seg nødt til å slå seg konkurs. Det gjorde at flere arbeidstakere i Tromsø plutselig gikk en usikker framtid i møte. Nå gjør imidlertid et oppkjøp av konkursboet det slik at G-max på Jekta og G-sport i Storgata overlever.