Bybildet:

Bomtur på bomtur for «Fakstind»

Dyktigheten til våre ishavsskippere var vel stort sett aldri dratt i tvil. Flaksen, derimot, den kom og gikk.

PÅ VEI HJEM? Her i Hansjordnesbukta – i Hansjordnesgata 14, trehuset i krysset midt i bildet – bodde skipper Paul Alvin Andreassen med sin kone Hilda Helmine Berntine. Det var hit han kom med nyhetene om dårlige fangster i både 1935 og 1936. Det kunne ikke ha vært lett for ham. Andreassen og familien bodde i huset fra 1913 og det forble i familiens eie i hvert fall fram til på 80-tallet. Bildet som er fra 50-tallet, gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Arthur Sjøtun/ PEM-ASJ-00100 

Eksklusiv

Skipper Paul Alvin Andreassen (1881–1950) i Hansjordnesbukta ble under fangstsesongen i 1935 liggende innefrosset på russisk side av fangstfeltet, omgitt av sel.