Ekspert på bærekraftig byutvikling: – Tromsø sentrum kan bli et lite hyggelig sted å være om man ikke får ned bilbruken

En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av tromsøværinger som skal til sentrum på fritida, benytter seg av bil. Det er et tall i norgestoppen.

DE RIKE KJØRER MEST: – I Tromsø er det en svært tydelig sammenheng mellom valg av transportmiddel og inntektsnivå, forteller samfunnsøkonom og ekspert på bærekraftig byutvikling, Øystein Berge.  Foto: Eline Grønvoll

Eksklusiv

Mandag 9. mars lanserte COWI resultatene fra undersøkelsen «By uten bil – utopi, urettferdig eller vidunderlig?». Undersøkelsen har blitt gjort i de seks største byene i Norge, og er en analyse av innbyggernes transportvaner, holdninger og bruk av bysentrum i fritiden.