Helse Nord-sjefen sier forsinkelse av koronasmitte i nord gir bedre tid til forberedelse – men peker på disse ekstra utfordringene

Helse Nord jobber nå med en regional strategi for håndtering av korona-pandemien. En av deres viktigste prioriteringer er å få opp svært ressurskrevende kapasitet for intensivbehandling.

SJEFEN FOR DET HELE: Helse Nord-sjef Cecilie Daae er kanskje en av personene i Norge med mest erfaring på beredskap, etter å ha vært direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap før hun ble sjef for Helse nord. 

Eksklusiv

Helse Nord, det regionale helseforetaket er eier av sykehusene og flere andre helsefunksjoner i nord jobber som resten av landet med håndtering av korona-pandemien. Og men smitten øker hyppig i resten av landet, er det ennå lav smitte i nord – sjøl om også den øker.