Krisetelefon nedringes av korona-bekymrede

Samtidig som krisetiltakene mot koronaviruset ble innført 12. mars eksploderte det nærmest i antall henvendelser til Kirkes SOS’ krisetelefon.

HJEMMEKONTOR: Daglig leder Gry Heggås Jensen i Kirkens SOS Nord-Hålogaland må i likhet med de andre telefonvaktene på krisetelefonen svare fra sitt hjemmekontor. 

Eksklusiv

– Vi merket definitivt økt pågang. Antall telefonhenvendelser økte fra 500–600 i døgnet til 700–900 henvendelser i døgnet, sier Gry Heggås Jensen, daglig leder for Kirkens SOS i Nord-Hålogaland.