Roar Dons og Martha Otte forlater styret for Nordnorsk Kunstmuseum. Otte krever at resten av styret trekker seg: – De mangler legitimitet

Bruduljene rundt styret og ledelsen ved Nordnorsk Kunstmuseum fortsetter. Nå går tidligere leder av Tromsø Internasjonale Filmfestival, Martha Otte, ut av styret med brask og bram - og krever samtidig at resten av styret trekker seg.

GÅR AV: Tidligere TIFF-sjef Martha Otte trekker seg fra styret for Nordnorsk Kunstmuseum - og krever at resten av styret gjør det samme. - De mangler legitimitet, sier hun.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Otte var vara til styret i NNKM, men tidligere denne uka ga hun beskjed om at hun ikke lenger kunne være med.