Drivstoffavgift: Vil sikre de 33 farligste skoleveiene

Neste uke skal kommunestyret vedta om man vil fordoble drivstoffavgifta i Tromsø. Halvparten av økningen vil i så fall gå til å sikre byens 33 farligste skoleveier.

VIRVAR: Skoleveiene rundt Borgtun skole er både mange og uoversiktlige. Nå vil Tone Marie Myklevoll bruke penger fra drivstoffavgiften til å sikre usikre skoleveier. 

Eksklusiv

Det sier leder i kommune- og byutviklingsutvalget, Arbeiderpartiets Tone Marie Myklevoll.