Lege: Ikke puss tennene med dette vannet

Det er trolig smørolje eller hydraulikkolje som er påvist i en drikkevannsprøve på Kvaløya.

ADVARTE: Nordlys Vind, som bygger ut vindmølleparken på Raudfjell advarte beboere om at det var funnet hydrokarbon i drikkevannet. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Det ble mandag påvist 14 mikrogram hydrokarboner per liter av fraksjon C22-C35 i en drikkevannsprøve i nærheten av vindmølleparken på Kvaløya. Seks husstander og Kattfjord skole benytter seg av drikkevannskilden.