Ønsker å bruke over 60 mill. kroner på å oppgradere en del av Storgata

Tirsdag vil politikerne i kommune- og byutviklingsutvalget velge mellom å gå for en midlertidig lavbudsjettutgave eller en full - og kostbar - oppgradering av Storgata mellom Bispegata og WiTo-hjørnet.

OPPGRADERING: Dersom administrasjonen får som man ønsker vil det brukes 62 millioner kroner på å oppgradere Storgata fra WiTo-hjørnet til Perspektivet Museum.  Foto: Asplan Viak

Eksklusiv

Storgata Nord er i svært dårlig forfatning – både utseendemessig og teknisk.