Kontrollutvalgets leder: – Kanskje vil Tromsø ha godt av å havne på Robek-lista

Leder i kommunens kontrollutvalg, Høyres Hans Petter Kvaal, sier at dagens politiske ledelse i kommunen mangler kriseforståelse, og at man ikke tar kommunens økonomiske problemer på stort nok alvor.

– MANGLER KRISEFORSTÅELSE: Leder i kontrollutvalget, Høyres Hans Petter Kvaal, anklager dagens poliske ledelse for å mangle mot til å gjennomføre nødvendige innsparingstiltak.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

Kontrollutvalget har gått gjennom kommunens regnskap for 2019, og skriver i en rapport at «man er sterkt bekymret» over den økonomiske situasjonen i kommunen.