Mange i byens kulturliv fikk avslag på Kulturrådets korona-ordning, men Violet Road er strålende fornøyde

Kulturrådet gir støtte til både museum og teater i Tromsø, men mest penger går til å støtte musikere som vil legge ut på sommerturné.
Eksklusiv

Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond ble satt av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg koronaen. Kulturrådet fikk inn nesten 1.400 søknader på totalt 266 millioner kroner, men hadde altså ikke mer enn 30 millioner å dele ut.