Vögele (MDG) vil stenge Sjøgata for all trafikk. Nå vil hun ha dine innspill til bilfrie gater

– Etter min mening er den største tabben man har gjort i sentrum å legge bussterminalen til Prostneset, sier Barbara Vögele.

KART OG TERRENG: Hvis Barbara Vögele (MDG) fikk tegne sentrum helt på nytt ville hun ikke hatt biltrafikk i det hele tatt nedenfor Grønnegata, men med bussterminalen lagt til Prostneset innrømmer hun at det forblir et drømmescenario.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i juni å sende ut forslag til revidert kommunedelplan for Tromsø sentrum på høring. På oppfordring fra Barbara Vögele (MDG) ble det tatt med et punkt i teksten om at publikum oppfordres til å komme med forslag til gaten som kan utvikles bilfritt.