Se hvilke styrer som har fått nye medlemmer

Her kan du se hvilke endringer som er gjort i bedrifts- og boligstyrer i Tromsø den siste tiden.

LEDER: Eks-direktør Kjell Olav Pettersen er ny leder i kommunalt selskap. 

Eksklusiv

• KJELL OLAV PETTERSEN (bildet) leder Arnestedet Eiendom AS i Grønnegata. Som medlemmer er valgt Olga Goldfain, Østen Mortvedt, Heidi Bjøru og Wenche Skallerud.