Rødmaling og skilt bryter med generelle regler om vikeplikt

Et Facebook-innlegg fra Trygg Trafikk har skapt såpass stor diskusjon at Faktisk.no har tatt seg bryet med å faktasjekke påstanden.

VIKEPLIKT: Skiltet med bilder av syklister under vikepliktskiltet gir kjørende vikeplikt for syklister som krysser veibanen.  Foto: Frank Lande

Vikepliktsskiltet med underskiltet som viser to syklister gjør det helt ubestridelig at bilførere her har vikeplikt for syklister også når de sykler.

Sjur Melsås
Eksklusiv

Trygg Trafikk har nylig delt flere innlegg på Facebook om sykkelregler. I ett av dem er det tegnet en syklist som kommer fra en gang- og sykkelvei og som skal krysse et fotgjengerfelt.