Eldrerådet mener de blir oversett i flere viktige saker

Men eldrerådet-leder og tidligere statsråd Oddny Aleksandersen har tro på at det skal bli bot og bedring.

KREVER Å BLI LYTTET TIL: Leder av eldrerådet, Oddny Aleksandersen, mener eldrerådet har blitt oversett en en rekke saker hvor de burde ha fått gitt uttalelser.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

– Vi har sett en del saker som angår eldre som vi burde ha fått til behandling hos eldrerådet, men som ikke når vårt bord.