Kjøper fisk for milliarder – taper penger

Fiskeindustribedriftene i Vesterålen kjøper fisk for milliarder, men taper penger. Fiskeindustrien mener selv at det er for mange fiskekjøpere.

Primex: Fiskeforedlingsbedriften Primex Norway på Myre sliter økonomisk og konkurs kan bli en realitet.  Foto: Tommy Hansen

Eksklusiv

I perioden 2015–2018 kjøpte industribedriftene, ex. Lerøy Seafoods på Melbu, fisk i Vesterålen for 4,8 milliarder kroner. Fortjenesten var anemiske 60 millioner. I 2018 fikk industrien samlet et underskudd på 22 millioner kroner.