Legger ned koronasengepost ved UNN

Siden mars har rehabiliteringssengeposten vært stengt og gjort om til koronasengepost. Nå går sengeposten tilbake til utgangspunktet.

LEGGER NED KORONAVDELING: UNN  

Eksklusiv

I mars ble rehabiliteringssengeposten gjort om til koronasengepost og har derfor vært stengt. Rehabiliteringssengeposten brukes i høy grad til rehabilitering av slagpasienter.