Helsehuset får kritikk av Fylkesmannen: Pasient fikk tilsyn av lege først etter at kona krevde det

Helsehuset satte ufaglært personell til å jobbe med en pasient som hadde fått behandling ved UNN for hjerneblødning. Mannen utviklet lungebetennelse og ny hjerneblødning mens han lå på Helsehuset uten at det ble oppdaget.

HELSEHUSET: Seksjonsleder i kommunen tar selvkritikk på at pasientens tilstand ikke ble oppdaget på et tidligere tidspunkt.  Foto: Ronald Johansen

Pårørende kjenner mannen sin veldig godt, men de som var på jobb klarte ikke å fange det opp. Det er uheldig.

Roar Evjen, seksjonsleder
Eksklusiv

I midten av mars mottak Fylkesmannen i Troms og Finnmark et brev fra Pasient- og brukerombudet i Troms. Henvendelsen gjaldt en klage på medisinsk behandling og oppfølging som ble gitt til en pasient under et døgnopphold ved Helsehuset.