Kaller inn til ekstraordinært møte om kommunedirektørstillingen

Torsdag skal formannskapet ha nytt møte, to dager etter forrige møte ble avholdt.
Eksklusiv

Ifølge Nordlys (bak betalingsmur) skal møtet dreie seg om ansettelse av ny kommunedirektør.