Milliondryss til næringshager og inkubatorer i fylket

Nå som Siva, selskapet for industrivekst, har vurdert soliditeten til sine selskaper, kommer næringshager og inkubatorer styrket ut.

MILLIONER: Næringshage- og inkubatorprogrammet i fylket gir millioner av kroner i kassa. Det er Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø, fornøyd med.  Foto: Troms og Finnmark fylkesråd

Eksklusiv

Fylkeskommunen er oppdragsgiver overfor Siva for næringshage- og inkubatorprogrammet. I Sivas revisjon av den nye tilskuddsmodellen til næringshage- og inkubasjonsprogrammet for 2021 får miljøene i fylket økt sitt tilskudd tilsvarende 2,3 millioner kroner.