– Mange er utelukket fra boligmarkedet

Alta har landets høyeste vekst i bokostnader etter Oslo. Kraftig økning i husprisene hindrer mange enslige fra å kjøpe bolig.
Eksklusiv

Økte boligpriser gjør det vanskeligere for enslige med normal inntekt å kjøpe seg bolig i Alta, viser en oversikt som Altaposten har sammenstilt. I løpet av 10 år er andelen enslige som kan kjøpe seg egen bolig mer enn halvert i Finnmarks største by.