Arne Kjell Johansen og Tromsø kommune har inngått forlik i arbeidsrettssaken

Skal gå inn i stilling som rådgiver i kommunen.

FRA RETTEN: Tidligere seksjonsleder i Tromsø kommune, Arne Kjell Johansen, har saksøkt kommunen etter det han mener er en urettmessig avskjedigelse. Her sammen med sin advokat Edvard Bakke (til høyre).   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

18. desember 2019 ble Arne Kjell Johansen avskjediget fra jobben som seksjonsleder i Tromsø kommune. Ifølge kommunen var bakgrunnen for avskjedigelsen blant annet fordi han ikke var lojal overfor innsparingstiltak, og at han ikke gjennomførte vedtatte nedskjæringer.