Kommunens kulturtilbud rettet mot barn og unge skal være for alle, men treffer best dem som bor på Tromsøya

Kommunen vil styrke kulturtilbudet i bydelene for å nå flere, men vil ikke lykkes på grunn av store kutt i budsjettet. – Nå handler det om å redde det vi har, sier Jarle Heitmann (Ap).

STRAMT KULTURBUDSJETT: Avdelingsdirektør Kari Henriksen sier at kommunen har en ambisjon om å styrke kulturtilbudet i alle bydeler, men at 2021 ikke er året til å gjøre det på grunn av de varslede budsjettkuttene.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Akkurat nå er vi inne i et år hvor vi vil streve med å nå opp til dit vi ønsker å være. Det er veldig beklagelig.

Kari Henriksen, avdelingsdirektør
Eksklusiv

Kommunedirektøren har nylig lagt fram Handlingsprogram 2021–2024 som setter kursen for Tromsø kommune de neste fire årene. Det skal til sammen tas ned rundt ti årsverk i ulike enheter i kultursektoren for å dekke inn budsjettkuttet på 13 millioner kroner.