Sykehuset kan ikke evakuere pasienter vekk fra atomuhell

UNN kan ikke stenge ventilasjonsanlegget hvis det kommer utslipp fra atomreaktor i ubåt.

Tromsø 20200803. Universitetssykehuset (UNN) i Tromsø sett fra Breivika. Foto: Terje Pedersen / NTB  Foto: Terje Pedersen

Eksklusiv

Kaia i Tønsnes, hvor ubåtene skal legge til kai, ligger nord for UNN. Viseadministrerende direktør ved universitetssykehuset, Marit Lind, forteller at sykehuset har en beredskapsplan for atomulykker og nukleære hendelser.