Romfysikk-studenter laget nordlys-app for ungdom

Studenter på romfysikk-studiet ved UiT står for fysikken bak ny app som skal lære ungdom om verdensrommet og nordlyset.

LAGET APP: Studentene Kristine Ettestad (t.v.) og Ingeborg Frøystein har laget en rom-app som forklarer nordlys. Her i den nye nordlys-utstillingen sammen med ansatte ved Tromsø Museum.   Foto: Daniel Lilleeng

Eksklusiv

Studentene Kristine Ettestad og Ingeborg Frøystein har ved siden av studiet i romfysikk ved universitetet i Tromsø, arbeidet med å utforme appen «Under lyset», som ved hjelp av AR – Augmented Reality – skal lære unge om verdensrommet og nordlysforskning.