Stilte spørsmål om kommunens rolle i salg av UNN-tomt - men ble senere erklært inhabil

– Jeg vil gjøre oppmerksom på at Bjerke sitter i styret for UNN, og at hun etter mitt skjønn er inhabil, sa ordføreren under møtet.

BLE ERKLÆRT INNHABIL: Helga Marie Bjerke i Kristelig Folkeparti.   Foto: CHRISTER PEDERSEN

Eksklusiv

Kristelig Folkepartis Helga Marie Bjerke reiste først spørsmål om kommunens muligheter til å påberope seg forkjøpsrett til den 160 mål store tomta som UNN og fylkeskommunen ønsker å selge på Åsgård.