Håper på nytt industriområde ved Vikran

Vikran utviklingslag ber om at Balsnesodden blir omregulert til næring- og industriformål.

SKISSE: En skisse fra 2003 viser hvordan de så for seg at en ny storhavn på Balsnes skulle se ut. Nå håper utviklingslaget på Vikran at området kan brukes til industriformål.  Foto: Autosim

Eksklusiv

Det kommer fram i et innspill sendt til kommunen hvor Vikran utviklingslag ber kommunen vurdere å omregulere Balsnesodden til næring og industri.