Nordland ber kunstmuseet etablere filial i Bodø

Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi har nylig sendt en formell henvendelse til Nordnorsk Kunstmuseum der hun har bedt museet etablere en avdeling i Bodø.

INVITASJON: Nordland fylkeskommune har bedt Nordnorsk Kunstmuseum om å opprette en Bodø-avdeling.  Foto: Jonny Hansen

Eksklusiv

– Allerede i juni inviterte vi til et større møte der muligheten for å få etablert en avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) ble drøftet med museet og andre aktører på kunstfeltet i Nordland. Ideen ble da møtt med interesse fra NNKM, og siden har saken vært drøftet med både kulturdepartementet og spilt inn i en rekke møter med ulike aktører, sier Saxi.