Fylkesmannen gir grønt lys for høyblokk, men etterlyser strategi for høyhus i Tromsø

Ber Tromsø kommune utarbeide et sol/skygge-diagram som viser hvor høy blokkene kan være for ikke å kaste skygge over nordre del av Varden borettslag.

VARDEN: Prosjektet med høyhus på Varden har fått flere innsigelser og merknader etter at det ble lagt ut på høring. Nå trekker Fylkesmannen sine innsigelser. 

Eksklusiv

Fylkesmannen trekker sine innsigelser mot planene for høyblokker på Varden nord på Tromsøya, skriver Nordlys.