Korttidsplassene i Lakselvbukt blir bevart på ubestemt tid. – En bestilling av nedleggelse, mener Frp

På kommunestyremøtet 16. desember ble det vedtatt at de fire korttidsplassene ved Lakselvbukt skal gjennom en prosess på nyåret hvor de skal granskes nøye.

HAR KJEMPET I FLERE ÅR: Lokalbefolkningen i Lakselvbukt har i flere år kjempet for å beholde de fire korttidsplassene ved bo- og servicesenteret.  Foto: Christer Pedersen

Eksklusiv

Debatten rundt korttidsplassene på Lakselvbukt har kokt siden administrasjonen i kommunen vedtok å legge de ned. Begrunnelsene fra administrasjonen var blant annet at det skal være like tilbud i distriktene, og at alle korttidsplasser skal samles på det omstridte Helsehuset.