Vil ikke ha permitterte nordmenn til å sløye fisk:

– Vi henter heller folk fra Latvia og Litauen og setter dem i karantene

Fiskerinæringen oppfordres til å ringe Nav hvis de trenger sesongarbeidere i skreisesongen, men Karlsøybruket AS på Vannøya vil heller hente folk fra utlandet.

SESONGARBEIDERE: Skreisesongen er i gang og fiskeindustrien vil trenge mange arbeidere når fisken skal leveres til mottak. Her er utenlandske arbeidere i fiskebruket på Rebbenesøy da det var i drift.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

På grunn av reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien, har det vært utfordrende for norske bedrifter å få tak i sesongarbeidere. Ifølge Fiskeribladet er det stort behov for arbeidere i tiden fremover. Bare under skreifisket trengs det rundt 5.000 arbeidere.