Reiselivssjefen er forberedt på nok et tøft år: – Alt avhenger av om koronavaksinen fungerer

Visit Tromsø ser ikke for seg at det kommer til å strømme på med internasjonale turister i månedene framover. I stedet vil de gjøre det de kan for å lokke norske turister til byen.

POSITIVT: Reiselivssjef i Visit Tromsø, Lone Helle, sier de vil tilrettelegge for at de skal kunne trekke så mange norske turister som mulig i feriene fremover.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I romjulen startet vaksinasjonsprogrammet i Norge, og flere beboere på sykehjem på Østlandet har alt fått koronavaksinen. I Tromsø anslås det at man ikke får vaksinedosene før etter nyttår.