UiTs skredsenter setter i gang stor studie

– Skred er ikke et snøproblem, men et menneskeproblem

Skredsenteret ved UiT skal følge toppturfolk over flere år for å finne ut hvordan de tenker når de beveger seg i skredfarlig terreng.

SKREDEKSPERT: Audun Hetland samler deltakere til en skredstudie som skal følge folk over flere år for å forstå hvordan folk tenker før de legger ut på toppturer vinterstid.  Foto: Ronald Johansen

– Heller enn å tenke på hva de som blir tatt i snøskred gjorde feil, bør man heller spør seg selv: Kunne det like gjerne vært meg?

Audun Hetland
Eksklusiv

UiTs Center for Avalanche Research and Education (CARE) ble nylig tildelt 15 millioner kroner fra NordForsk til en studie som skal hente inn kunnskap som skal gjøre folk bedre til å ta beslutninger før man går på topptur.