Disse lokale selskapene er slettet og oppløst

Fisjoner, kapitalendringer og nye selskap – les alt her.
Eksklusiv

Fisjon

• SPAREBANKEN 1 GRUPPEN AS i Storgata er fisjonert med Sparebank 1 Forvaltning i Oslo.