UiT professor: Fire tips til hvordan du snakker med barn om korona

UiT-professor deler gode råd for hvordan du som voksen går frem i den trygge koronasamtalen med barna.

SNAKK MED BARNA: Barn har ikke de samme arenaene eller verktøyene som de voksne for å forstå seg på pandemien. Professor Jon-Håkon Schultz ved universitetet i Tromsø mener at voksne har et ansvar for å hjelpe barna med dette.  Foto: Terje Pedersen / NTB

Eksklusiv

Jon-Håkon Schultz er professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Han har utarbeidet en tekst om hvordan voksne kan lykkes i å ha trygge koronasamtaler sammen med barn.