Kommunen skal ta grep for å bekjempe «bymåsen», men politiker mener «vi kan takke oss selv»

Kommunen vil møte «bymåse»-problemet med nye søppeldunker og informasjon til gårdseiere og næringsliv i sentrum. Jens Ingvald Olsen (Rødt) tar derimot fuglene i forsvar.

«BYMÅSE» Fuglene trekker til byen for å finne kost og losji.  Foto: Rudi Nikolaisen

Man kan jo se dette som naturens hevn over urbaniseringen i Tromsø.

Jens Ingvald Olsen (Rødt)
Eksklusiv

2020 var ikke bare preget av koronapandemien. Mange følte også at «bymåsen» var ekstra påtrengende i fjor og saken ble til og med diskutert i kommunestyret i september.