OPPSAGT MUSEUMSDIREKTØR MØTER ARBEIDSGIVEREN I RETTEN:

McGowan om hvorfor han fikk sparken: – Jeg fikk klar beskjed om at Sametinget ikke skulle ha en plattform på museet

Rettssaken mellom Jeremie McGowan og Nordnorsk Kunstmuseum fortsetter tirsdag. McGowan forklarer seg først og deretter styreleder Grete Ellingsen.

SAKSØKER: Jérémie McGowan sammen med sin advokat Trond Skogly i rettssal 7 hvor de krever erstatning fra Nordnorsk Kunstmuseum for urettsmessig avskjedigelse.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I april 2020 ble Jérémie McGowan avskjediget fra sin stilling som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum. Styreleder Grete Ellingsen begrunnet avgjørelsen med at McGowan «ikke har levert tilfredsstillende». I McGowans arbeidskontrakt heter det at styret kan avskjedige direktøren uten begrunnelse.