Derfor ble det overskudd i kommunekassa – selv om de brukte like mye på drift som i katastrofeåret 2019

Resultatet bedret seg med 269 millioner kroner fra 2019 til 2020. Bak de gode tallene ligger statlige tilskudd og besparelser som kommunen ikke kan regne med fremover.

OPTIMIST: Stabssjef for økonomi, Oddgeir Albertsen, sier at det ikke er sikkert at kommunen klarer å få overskudd igjen i 2019, men at de er i en bedre posisjon nå enn tidligere til å holde budsjettet.  Foto: Ronald Johansen

Det fremstår som en jojo-økonomi og det er ikke gunstig over tid.

Oddgeir Albertsen
Eksklusiv