Flere kunstmiljø samler seg om ny kunsthall på Veita-senteret

«Romsa Kunsthall» er navnet på prosjektet som skal åpne dørene til sin første utstilling høsten 2022.

STYRINGSGRUPPE: Kunstner Joar Nango (til venstre) og forfatter Sigbjørn Skåden er blant flere i styringsgruppa som nå jobber med å skape en identitet for kunsthallen som skal etableres i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I fjor sendte prosjektgruppa i Romsa Kunsthall en søknad til Kulturrådet og fikk 300.000 kroner i retur. Pengene brukes til å drive prosjektet videre gjennom blant annet fire webinarer hvor identiteten til en kunsthall i Tromsø skal finne sin form.