Slik påvirker koronapandemien norsk politikk

Det er ennå tidlig å si hva som vil bli langtidseffektene av koronapandemien, men noen trekk begynner allerede å materialisere seg, ifølge UiT-forskere.

Stipendiat Astrid Maria Cabrera ved UiT og valgforsker Jonas Stein mener begge at samfunnet kan oppleve kortsiktige og mer varige endringer som følge av korona-pandemien.  

Eksklusiv

I september avholdes det stortingsvalg i Norge.