Troms Kraft gir ut en halv million kroner til «grønne» lag og foreninger

Nå kan lag og foreninger få opp mot en halv million kroner av Troms Kraft dersom de plukker plast i fjæra eller sykler til fotballkampene.

FOR MILJØET: Stein-Gunnar Bondevik, direktør for samfunnskontakt, og Frøydis Dalseng, administrasjonssjef i Troms Kraft, ser frem til å få inn flere kreative forslag til hvordan barn og unge kan bidra til det grønne skiftet.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Troms Kraft ønsker å ta en ledende rolle i omstillingen til et mer miljørettet samfunn. I den anledning har de lansert et bærekraftsfond, hvor lag og foreninger kan søke om støtte mot at de formidler hva de selv kan gjøre for miljøet.