Koronarammede bedrifter i fylket kan få opplæringsmidler

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om midler til bedriftsintern opplæring.

KORONASTØTTE: Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), mener ordningen kan bidra positivt på flere områder.   Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Eksklusiv

Regjeringen bevilget nylig 300 millioner til kompetanseutvikling, der Troms og Finnmark fylkeskommune får totalt 13.476.000 kroner. Midlene skal være øremerket kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser for koronarammede bedrifter.