Arbeiderpartiets nei til avkriminalisering av narkotika:

– Jeg er uendelig skuffa

I Tromsø jubles det ikke etter vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte.

ØNSKET SEG «JA»: ArbeiderpartIets Marta Hofsøy er skuffet, men stiller seg bak partiets nei til avkriminalisering av narkotika. Høyres Erlend Svardal Bøe er på sin side nådeløs i sine uttalelser, og tviler på at rusreformen nå blir vedtatt som følge av Aps nei.   Foto: Petra Brinch / Tom Benjaminsen

Eksklusiv

Et flertall på partiets landsmøte nå vedtatt å si nei til å avkriminalisere bruk og besittelse av små brukerdoser av narkotika.