Disse skal delta på folkemøtet om atomubåter

Forsvarsdepartementet inviterer til folkemøte 3. mai om reaktordrevne fartøyer til havn i Tromsø.

ATOMUBÅT: Den amerikanske atomubåten Seawolf anløper åpent hav ved Sommarøy utenfor Tromsø i august 2020. Nå ønsker USA å anløpe havn i nord.  Foto: Den amerikanske marinen.

Eksklusiv

Grøtsund havn ved Tønsnes i Tromsø er valgt som havn for anløp av allierte, reaktordrevne fartøyer. Forsvarets nye risiko- og sårbarhetsanalyse for anløp av atomubåter på Tønsnes viser at et utslipp fra atomubåter kan gi «høye konsentrasjoner» av radioaktivitet i Tromsø.