Her gikk snøskredet ved Hamperokken som tok med seg én person

Skredvarslinga forventa naturlig utløste skred i området tirsdag.

FLAKSKRED: Snøskredet på vestsiden av Hamperokken ble utløst av en skikjører som fløt oppå skredet 300-400 meter nedover fjellsiden.  Foto: Privat

Eksklusiv