Ledere ved Kvaløysletta sykehjem raser mot kommunens prosess - forteller om psykiske plager og masse-oppsigelser

Avdelingsledere ved Kvaløysletta sykehjem anslår at mellom 20 og 30 ansatte har sluttet grunnet nedleggelsesprosessen. En av lederne har måtte oppsøke psykologhjelp for å holde seg drivende.

PÅ HELSEN LØS: Helt siden januar 2020, da kommunen vedtok nedleggelse av Kvaløysletta sykehjem, har arbeidsdagen på sykehjemmet vært utfordrende. Nå ønsker avdelingssykepleierne på sykehjemmet, Ann Karin Reiersen og Stein Antonsen, samt avdelingsleder Sigrid Eriksen, en mer konkret plan for sykehjemmets fremtid.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Onsdag presenterte kommunen deres nye plan for helse- og omsorgssektoren i kommunen. I saksfremlegget står det blant annet at kommunedirektørens innstilling til vedtak går ut på å fortsette driften på Kvaløysletta sykehjem med 28 plasser (en avdeling) ut 2023. Deretter skal plassene og personalet fases over til Seminaret, da bygging av nye Kvaløysletta bo- og servicesenter vil kreve frigjøring av dagens bygg.