Vil at Troms Turlag sikrer adkomstavtaler til Trollvassbu-hytta

Kommunen ber Troms Turlag om å få formelle avtaler om motorisert ferdsel til lagets hytte på Trollvassbu på plass.

OMSTRIDT: Turlagets hytte på Trollvassbu er gjenstand for både en ekspropriasjonsprosess og en rettssak.  Foto: Troms Turlag

Eksklusiv

I april vedtok formannskapet i kommunen at kommunen skal gå til eksproprieringssak mot grunneieren der Troms Turlags hytte på Trollvassbu er plassert for å få formelt eierskap til tomta – og for å sikre adkomst til hytta med snøskuter om vinteren.